Kontakt

Rabateo Sp. z o.o.
rabateo@rabateo.com
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
NIP 952-20-72-523, Regon 141952116
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział KRS
nr KRS 0000332629, Kapitał zakładowy 61 000,00 PLN opłacony w całości


Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość